Przedszkole nr 107
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 107 > Menu Podmiotowe > Struktura organizacyjna > Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

  Drukuj
 

ORGANY PRZEDSZKOLA

1. Dyrektor Przedszkola

Dyrektor planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę przedszkola zgodnie z przepisami prawa oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz.

2. Rada Pedagogiczna

W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

3. Rada Rodziców

 Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci. Jest ona społecznie działającym organem. Działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty art. 53 i 54

Kompetencje organów Przedszkola określa szczegółowo Statut Przedszkola nr 107 "Bajkowe Przedszkole" z dnia 29.11.2017 r.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA:

1. Dyrektor

2. Wicedyrektor

3. Nauczyciele - wykwalifikowana Kadra Pedagogiczna
W każdej grupie pracuje dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego w systemie zmianowym. Do zadań nauczycieli należy realizacja obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego


4. Psycholog  - wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola objęte są opieką psychologa z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 17 w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną, przy ścisłej współpracy z rodzicami;

5. Logopeda - prowadzi przesiewowe badania stanu wymowy dzieci oraz prowadzi indywidualną terapię logopedyczną.

6. Pracownicy administracji i obsługi - stanowią personel pomocniczy (kierownik administracyjna, sekretarka, pomoc nauczyciela, woźna, kucharka, pomoc kuchenna, dozorca, konserwator), który ściśle współpracują z Kadrą Pedagogiczną.

Zarówno Kadra Pedagogiczna jak i personel obsługi dbają o bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój naszych wychowanków.

Zakres obowiązków wszystkich pracowników określa szczegółowo Statut Przedszkola nr 107 "Bajkowe Przedszkole" z dnia 29.11.2017 r.

 

 
 
Wprowadził Rafał Sylwia (Przedszkole nr 107) 13-11-2019
Aktualizujący bzmw/ext.jpeczkowska 15-11-2019
Zatwierdzający bzmw/ext.jpeczkowska 15-11-2019
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-11-2019
Liczba odwiedzin: 537